Advokatų teikiamos teisinės paslaugos

Advokatų teikiamos teisinės paslaugos – tai teisės konsultacijos (patarimai teisės klausimais), teisinę reikšmę turinčių dokumentų rengimas, atstovavimas teisės klausimais, gynyba bei atstovavimas bylų procese, kai šie veiksmai atliekami už atlyginimą, išskyrus pro bono teikiamas teisines paslaugas.

Advokatas taip pat turi teisę už atlyginimą teisės aktų nustatyta tvarka teikti bankroto, restruktūrizavimo, turto ir palikimo administratoriaus, lobisto, likvidatoriaus, kuratoriaus, testamento vykdytojo, turto patikėtinio, vertėjo, kiek tai susiję su advokato teikiamomis teisinėmis paslaugomis, patentinio patikėtinio paslaugas, dirbti visų lygių rinkimų ir referendumo komisijose, būti savivaldybės tarybos nariu, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu, Respublikos Prezidento dekretu ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu būti paskirtas komisijos nariu, taip pat dirbti darbo grupėse (komisijose) teisės aktų projektams rengti ir teikti teisės akto projektui parengti reikalingo tyrimo paslaugas, būti arbitru, tarpininku (mediatoriumi), taikintoju ar teisės ekspertu, kai sprendžiami ginčai.

Advokatų kontoroje TEMIDĖ dirbančių kvalifikuotų profesionalų komanda specializuojasi žemiau nurodytose srityse:

 • Administracinė teisė
 • Administracinių nusižengimų teisė
 • Baudžiamoji teisė
 • Bankroto teisė
 • Civilinė teisė
 • Draudimo teisė
 • Darbo teisė
 • Europos sąjungos teisė ir Tarptautinė teisė
 • Komercinė teisė
 • Konstitucinė teisė
 • Paveldėjimo teisė
 • Sutarčių teisė
 • Šeimos teisė
 • Žmogaus teisės
Į viršų