Prof. dr. Raimundas Kalesnykas

BIOGRAFIJA

Raimundas Kalesnykas yra teisės mokslų daktaras, Kazimiero Simonavičiaus Universiteto (KSU) Teisės ir technologijų instituto profesorius, KSU Senato narys, Turibos universiteto Teisės fakulteto profesorius, sertifikuotas antikorupcinės vadybos sistemos (ISO 37001:2016) auditorius ir konsultantas, Lietuvos advokatūros bendruomenės narys, advokatų kontoros TEMIDĖ teisininkas. Turi didesnę nei 20 metų teisinio, mokslinio, projektinio ir ekspertinio darbo patirtį nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, 2003 – 2006 m. MRU buvo paskirtas Policijos teisės katedros vedėju, 2008-2013 m. – TTVAM išrinktas Teisės fakulteto dekanu, 2006 – 2008 m. ir 2021 - 2022 m. dirbo LR vidaus reikalų ministro patarėju teisės ir antikorupciniais klausimais, nuo 2013 m. yra dirbęs įvairiuose tarptautinėse organizacijose (UNODC, USAID, ESBO, CEPOL, ECORYS, UK Safeworld ir kt.), kur konsultavo Vyriausybes ir prisidėjo įgyvendinant teisinės sistemos, viešojo administravimo ir antikorupcines reformas Kirgizijoje, Tadžikistane, Kazachstane, Ukrainoje, Kosove, Azerbaidžane, Filipinuose ir kt. valstybėse. Nuo 2019 m. kaip ekspertas teikia teisines konsultacijas ir techninę pagalbą Europos Komisijos Migracijos ir vidaus reikalų generaliniam direktoratui (DG HOME) kovos su korupcija srityje. Raimundas Kalesnykas yra atlikęs ir iki šio vykdo įvairaus lygio taikomuosius mokslinius tyrimus, atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimus ir ekspertizes, parengęs daugiau kaip 60 publikacijų ir analitinių įžvalgų, įgyvendinęs daugiau kaip 30 tarptautinio lygio projektų, turi didesnę nei 5000 valandų nacionalinių ir tarptautinio lygio teisinių paslaugų teikimo, konsultacijų bei mokymų vedimo viešojo sektoriaus ir verslo kompanijų įvairaus lygio vadovams bei darbuotojams, valstybės tarnautojams ir pareigūnams patirtį antikorupcinėje srityje, taip pat yra nuolatinis darbo grupės narys rengiant strategijas ir jų įgyvendinimo veiksmų planus, įstatymus ir kitus teisės aktus, teikiant teisines išvadas dėl teisės aktų projektų ir jų taikymo.

Prof. dr. Raimundas Kalesnykas

Tel. nr: +370 67 67 71 71
El. paštas: info@temide.eu

Į viršų