Dr. Eimutis Misiūnas

BIOGRAFIJA

Jums tikrai nerūpi kiek aš turiu diplomų savo stalčiuje, ar kokią patirtį sukaupiau per savo gyvenimą, svarbiausia, ar aš sugebėsiu išspręsti Jūsų teisinį ginčą, nepatogumą ar problemą. Mano įgytos žinios, ir per 25 metų teisinio darbo laikotarpį sukaupta patirtis, leidžia teigti, kad Jums padėti galėsiu. Tačiau, jei norėtumėte apie mane sužinoti kiek tiksliau, trumpai prisistatau. Esu Eimutis Misiūnas, įrašytas į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą, teisės mokslų daktaras, advokatų kontoros TEMIDĖ partneris. 1996 metais Lietuvos Policijos akademijoje įgijau Teisės bakalauro ir magistro laipsnius, ir nuo 1996 m. pradėjau dėstyti Lietuvos Policijos akademijoje (vėliau – Mykolo Romerio universitete). Universiteto studentams dėsčiau Administracinę teisę ir procesą, Administracinę atsakomybę, Valstybės tarnybą, Viešojo administravimo pagrindus, Užsienio šalių Administracinę teisę, Administracinės teisės aiškinimo ir taikymo problemas, Policijos administracinę veiklą, Policijos aplinkosauginę veiklą. Universitete dirbau iki 2014 metų.Darbas su studentais išugdė kantrybę bei gebėjimą įsiklausyti, patirtį, sisteminant bei perteikiant informaciją, ir retorinius gebėjimus. 2010 metais apsigyniau disertaciją ir įgijau Teisės krypties mokslų daktaro laipsnį (socialiniai mokslai, teisė, 01 S). Nuo 1997 iki 2004 metų (nuo įsteigimo iki likvidavimo) dirbau Mykolo Romerio universiteto VšĮ Teisinės pagalbos centro konsultantu. VšĮ Teisinės pagalbos centre teikiau teisines konsultacijas socialiai remtiniems asmenims, rengiau teisinius procesinius dokumentus viešojo administravimo institucijoms, teismams, atstovavau jų interesus teismuose. Dažniausiai konsultuodavau Šeimos teisės klausimais (santuokos nutraukimas, sutuoktinių turto teisinis režimas, vaiko kilmės nustatymas, tėvų teisės ir pareigos vaikams ir k.t.), tačiau turėjau ir Daiktinės teisės, Paveldėjimo teisės, Prievolių teisės, Civilinės atsakomybės, taip pat – administracinės ir baudžiamosios atsakomybės taikymo klausimų. Per šį septynių metų laikotarpį pagilinau savo turimas žinias procesinių dokumentų rengimo ir klientų atstovavimo teisme srityse. Nuo 2008 m. iki 2015 m. dirbau Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Korupcijos prevencijos valdybos Korupcijos rizikos skyriuje ir atlikinėjau valstybinių institucijų veiklos korupcijos rizikos analizes, tyriau institucijų veiklą reglamentuojančius teisės aktus siekiant nustatyti korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų prielaidas.Darbas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje sustiprino mano analitinius gebėjimus. Nuo 2015 m. iki 2016 m. dirbau Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėju. Nagrinėjau baudžiamąsias ir administracinių nusižengimų bylas, todėl teisingumo vykdymas tapo man suprantamas ir gerai pažįstamas. Nuo 2016 m. gruodžio 13 d. iki 2019 m. rugpjūčio 20 d. buvau paskirtas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministru, o nuo 2019 m. rugsėjo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 11 d. ėjau Lietuvos Respublikos krašto apsaugos viceministro pareigas. Eidamas ministro ir viceministro pareigas buvau XVII Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys, vadovavau Valstybės ekstremalių situacijų komisijai, Nacionalinei regioninės plėtros tarybai, buvau darbo grupės vadovu rengiant Valstybės tarnybos įstatymo projektą, Turto civilinio konfiskavimo įstatymo projektą, buvau Krašto apsaugos sistemos ginkluotės ir karinės technikos grupės vadovu, Krašto apsaugos ministerijos Gynybos resursų grupės vadovu, Infrastruktūros plėtros projektų derinimo komisijos pirmininku ir kt. Dirbdamas ministro ir viceministro pareigose visą laiką buvau orientuotas į rezultatą, todėl visiškai netoleravau „veiklos imitavimo“. Būdamas politikoje aktyviai dalyvavau teisėkūros procese, sprendimų rengimo derybiniuose procesuose (LR Seime, LR Vyriausybėje, Ministerijose ir kt.), Darbas ministro ir viceministro pereigose išugdė kantrybę, savikritiškumą, derybinius gebėjimus, platų požiūrį į žmogų ir į valstybinį valdymą. Nuo 2021 m.iki 2023 m. dirbau Vyriausybės strateginės analizės centre (STRATA) Tyrėjų grupės vadovu. Dirbdamas šiose pareigose buvau atsakingas už STRATA vykdomų tyrimų proceso įgyvendinimą, komandų formavimą, taip pat pats vykdžiau analitinį darbą. Darbas STRATA pagilino mano analitinius gebėjimus, padėjo įgyti patirties įgyvendinant tarptautinius projektus. Štai toks esu aš ir dar kartą noriu Jus patikinti, kad gebėsiu išspręsti Jūsų teisinį ginčą, klausimą ar problemą.

Dr. Eimutis Misiūnas

Tel. nr: +370 67 67 71 71
El. paštas: eimutis.misiunas@temide.eu

Į viršų