Taikomųjų mokslinių tyrimų teisės srityje atlikimas

Advokatų kontoros TEMIDĖ teisininkai ir analitikai atlieka užsakomuosius taikomuosius mokslinius tyrimus įvairių teisės šakų krypčių temomis:

  • Tarptautinės teisės, Europos Sąjungos teisės ir nacionalinės teisės harmonizavimo tyrimai
  • Lyginamosios teisėtyros ir teisinio reguliavimo tyrimai
  • Verslo teisės ir konkurencinės aplinkos tyrimai
  • Viešųjų pirkimų teisės ir mokestinės aplinkos tyrimai
  • Statybų teisės, atliekų tvarkymo ir aplinkos apsaugos tyrimai
  • Antikorupcinės aplinkos tyrimai
  • Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo tyrimai
  • Tarptautinių sankcijų verslo subjektams taikymo tyrimai
  • Žmogaus teisių pažeidžiamumo nustatymo ir apsaugos užtikrinimo tyrimai (lyčių lygybės ir nediskriminavimo, darbo teisės, vartotojų teisės, šeimos ir vaikų teisės, baudžiamosios teisės, administracinės ir viešojo administravimo teisės srityse)

Advokatų kontoros TEMIDĖ teisininkų užsakomųjų taikomųjų mokslinių ir analitinių tyrimų paslaugos teikiamos verslo asociacijoms ir įmonėms, valstybinės valdžios ir valdymo institucijoms bei įstaigoms, taip pat aukštojo mokslo įstaigoms ir mokslo tyrimo institutams, kurių metų teikiamos ekspertinės konsultacijos ir inovatyvūs sprendimai svarbiausiems teisės viršenybės ir teisinio reguliavimo iššūkiams žmogui, visuomenei ir valstybei.

Į viršų