Teisinių išvadų rengimas

Advokatų kontoros TEMIDĖ teisininkai rengia teisines išvadas ir teikia pasiūlymus dėl:

  • galiojančio teisinio reguliavimo (ex-post) vertinimo įvairiose teisės srityse siekiant nustatyti, kaip buvo taikomas galiojantis teisinis reguliavimas, ar jis tinkamai veikė, ar leido pasiekti numatytų teisinio reguliavimo tikslų
  • numatomo teisinio reguliavimo (ex-ante) poveikio vertinimo įvairiose teisės srityse siekiant nustatyti, kaip bus taikomas numatomas teisinis reguliavimas, koks bus jo poveikis visuomenei ir valstybei
  • atitinkamų valstybės valdymo ir teisinio reguliavimo sričių tobulinimo remiantis atliktų taikomųjų mokslinių tyrimų vertinimo rezultatais
  • bendros ir specializuotos kompetencijos teismų paklausimų nagrinėjamose bylose

Advokatų kontoros TEMIDĖ teisininkai konsultuoja verslo asociacijas ir verslo bendroves, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas dėl įrodymais grįstų teisės aktų projektų parengimo, teisinio reguliavimo sprendimų, grįstų nepriklausoma analitika ir tiriamąja veikla, priėmimo bei įgyvendinimo.

Į viršų